تماس با ما

پل های ارتباطی با فرمانداری شهرستان گلپایگان

آدرس: گلپایگان خیابان شهید مدنی فرمانداری گلپایگان

شماره تماس:

۰۳۱۵۷۴۲۱۰۱۲-۱۵

شماره پیامکی: ۹۸۵۰۰۰۲۱۵۷۴۲۱۰۱۱

شماره فکس: ۰۳۱-۵۷۴۲۱۰۱۶

کدپستی: ۸۷۷۱۷۱۷۸۱۱

آدرس الکترونیکی: info@golpayegan.gov.ir