ملاقات مردمی

بسمه تعالی

 

به اطلاع عموم مردم فهیم شهرستان گلپایگان می رساند، ملاقات مردمی فرماندار محترم گلپایگان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۹ لغایت ۱۱ صبح با هماهنگی قبلی از طریق شماره تماس های ذیل انجام می گردد :

 

 

۵۷۴۲۱۰۱۵ و ۵۷۴۲۱۰۱۱