سازمان های مردم نهاد

سازمان‌های مردم‌نهاد

مراحل تشکیل پرونده، اخذ شماره ثبت و صدور پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد

۱- ارائه طرح اولیه انجمن شامل اهداف، شیوه اجرا توسط متقاضی به کارشناس سازمان های مردم نهاد فرمانداری و راهنمایی های لازم توسط کارشناس

۲- ورود متقاضی به سامانه وزارت کشور و تکمیل فرم تقاضای تاسیس ، اطلاعات اعضاء موسسه، تنظیم اساسنامه، معرفی نماینده تام الاختیار برای پیگیری های پرونده و پس از اخذ کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری گلپایگان

۳- حضور نماینده تام الاختیار موسسه درفرمانداری و ارائه مدارک مورد نیاز جهت استعلامات چهارگانه که شامل دستگاه های امنیتی و تخصصی می باشد.

۴- طرح تقاضا در جلسه هیات نظارت و اعلام نتیجه (رد یا تائید ) در سامانه توسط کارشناس

۵- احراز صلاحیت ها، تائید نهایی هیات نظارت و ابلاغ به موسسین جهت برگزاری مجمع عمومی موسس، انتخابات هیات مدیره ، بازرسان و سایر موارد قانونی

۶- تنظیم نامه و ارسال صورتجلسات به عنوان اداره ثبت شرکت ها برای تاسیس موسسه توسط کارشناس فرمانداری

۷- ورود اطلاعات به سامانه جامع ثبت تاسیس و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری توسط متقاضی

۸- اخذ شناسه ملی و شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها، آگهی روزنامه کشوری و سایر مدارک مثبته و ارائه به دبیرخانه سازمان های مردم نهاد فرمانداری

۹- صدور پروانه فعالیت به نام سازمان مردم نهاد مطابق با برگه تائید نام سامانه ثبت شرکت ها

۱۰- ارائه اصل پروانه فعالیت به سمن، پس از ارائه مدارک مثبته، نمونه سربرگ ، شماره حساب بانکی و نمونه مهر سمن به دبیرخانه

 

در انجام مراحل ثبت توجه به نکات ذیل ضروری است:‌

۱- پس از اعلام موافقت هیات نظارت با صدور پروانه و ابلاغ تکمیل پرونده ، هیات موسس حداکثر ۴۵ روز فرصت دارند با هماهنگی دبیرخانه سمن نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام، نتیجه را به دبیرخانه اعلام نمایند و نامه معرفی به ثبت شرکت ها را دریافت نمایند.

عدم اقدام ظرف مدت مقرر به منزله انصراف از ادامه کار تلقی شده و ضمن کان لم یکن گردیدن موافقت هیات نظارت، پرونده بایگانی می شود .

۲- هیات موسس از زمان معرفی به ثبت شرکت ها حداکثر ۳ ماه فرصت دارد که نتیجه ثبت را به دبیرخانه هیات نظارت اعلام و مدارک مثبته ثبت را ارائه نمایند (تصویر روزنامه رسمی) در غیر این صورت چنانچه اقدامی از سوی هیات موسس در جهت ثبت شکل نگرفته باشد به منزله انصراف تلقی گردیده و مراتب  به اداره ثبت شرکت ها اعلام می گردد .

۳- سامانه جامع ثبت تاسیس و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

۴- لازم است فایل راهنما را بر روی پایگاه به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به ورود اطلاعات نمایند و پس از آن مدارک فیزیکی را از طریق اداره پست به ثبت شرکت ها ارسال نمایند. در این روش نیازی به مراجعه ارباب رجوع به اداره ثبت نمی باشد و پس از طی  هر مرحله از فرایند اداری مراتب از طریق سامانه پیام کوتاه به متقاضی اعلام می شود .

فایل‌های آموزشی

فایل های آموزشی ثبت و تغییرات موسسات مردم نهاد و خیریه ها

مراحل آموزشی ثبت موسسه در سامانه وزارت کشور

مراحل تاسیس موسسات مردم نهاد در اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت درج آگهی در روزنامه

مراحل ثبت تغییرات موسسات مردم نهاد در ثبت شرکت ها

فرم‌ صورتجلسات سمن‌ها و خیریه‌ها

فرم شماره ۳ – صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (Word)

فرم شماره ۳ – صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (PDF)

فرم شماره ۴ – صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره (Word)

فرم شماره ۴ – صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره (PDF)

فرم شماره ۵ – مجمع عمومی به طور فوق العاده (Word)

فرم شماره ۵ – مجمع عمومی به طور فوق العاده (PDF)

فرم درخواست ثبت تغییرات موسسه (Word)

فرم درخواست ثبت تغییرات موسسه (PDF)