درباره فرمانداری

سرشاخه
دکتر محمدرضا عسگریان
فرماندار شهرستان گلپایگان
علیرضا فخری زاده
معاونت برنامه ریزی و امور هماهنگی عمرانی
مهدی سرلک
معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی
علی اصغر خامسی
بخشدار مرکزی گلپایگان
نفیسه فیروزی
کارشناس برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات
فاطمه بشیری
کارشناس پیگیری نظارت و ارزیابی
فهیمه جلالی
کارشناس امور بانوان
رضوان ذنوبی
دیرخانه کارشناس کشاورزی
عماد خرم
کارشناس امور عمرانی
سمیه شبان
کارشناس روابط عمومی
احمد حقیقت
حسابدار امین اموال
مهدی مهدوی
کارشناس مسئول سیاسی امنیتی انتخابات
حسین عظیمی
کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی
علی اصغر خامسی
کارشناس حراست
نفیسه فیروزی
کارشناس هماهنگی امور اقتصادی، صنایع و معادن
محمدابراهیم عظمتی
کارشناس امور دهستانها
فاطمه بشیری
کارشناس امور حقوقی
زهرا نجفی
کارشناس امور اجتماعی
علی اکبر مسلمی
ماشین نویس آرد و نان
میثم رضائی
کارشناس مدیریت بحران