درباره فرمانداری

سرشاخه
دکتر محمدرضا عسگریان
فرماندار شهرستان گلپایگان
علیرضا فخری زاده
معاونت برنامه ریزی و امور هماهنگی عمرانی
مهدی سرلک
معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی
علی اصغر خامسی
بخشدار مرکزی گلپایگان
نفیسه فیروزی
کارشناس برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات
فاطمه بشیری
کارشناس پیگیری نظارت و ارزیابی
فهیمه جلالی
کارشناس امور بانوان
رضوان ذنوبی
دبیرخانه
عماد خرم
کارشناس امور عمرانی
سمیه شبان
کارشناس امور شهری و شوراها -روابط عمومی
احمد حقیقت
حسابدار امین اموال
مهدی مهدوی
کارشناس مسئول سیاسی امنیتی انتخابات
حسین عظیمی
کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی
علی اصغر خامسی
کارشناس حراست
نفیسه فیروزی
کارشناس هماهنگی امور اقتصادی، صنایع و معادن
محمدابراهیم عظمتی
کارشناس امور دهستانها
فاطمه بشیری
کارشناس امور حقوقی
زهرا نجفی
کارشناس امور اجتماعی
علی اکبر مسلمی
ماشین نویس آرد و نان
میثم رضائی
کارشناس مدیریت بحران