حوزه سیاسی

حوزه سیاسی

احزاب و تشکل های سیاسی:

 

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

 

آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

 

دستورالعمل نحوه ی تاسیس شعب و دفاتر احزاب و گروه های سیاسی در استان ها وشهرستان ها

 

 

درخصوص احزاب و تشکل های سیاسی:

 

۱- تکمیل و ارائه قالب (فرم) شماره یک

۲- تصویر پروانه فعالیت معتبر حزب

۳- تصویر مرامنامه و اساسنامه حزب درج شده در روزنامه ی رسمی کشور

۴- تکمیل و ارائه قالب (فرم) شماره دو حاوی مشخصات فردی مسئول دفتر

۵- نشانی دقیق دفتر

 

دریافت قالب شماره یک (WORD)

دریافت قالب شماره یک (PDF)

دریافت قالب شماره دو (WORD)

دریافت قالب شماره دو (PDF)

 

 

 

درخصوص راه اندازی کاروان های عزاداری و شادی:

 

 

۱- مکاتبه از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی (خ مسجد سید) به فرمانداری

۲- هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مسئول

۳- مراجعه به فرمانداری و دریافت نامه برای دستگاه های مسئول

 

 

 

درخصوص کانون های بازنشستگی:

 

 

۱- مراجعه رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره به فرمانداری برای هماهنگی های لازم، تعیین تاریخ برگزاری مرحله اول و دوم انتخابات کانون بر اساس اساسنامه، پس از هماهنگی با فرمانداری ، برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر با حضور نماینده فرمانداری

 

۲- پیگیری مکاتبات از طریق فرمانداری

 

تقسیمات کشوری:

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

 

ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

انتخابات:

 

قانون انتخابات مجلس خبرگان