اخبار انتخابات

شورای نگهبان: داوطلبان مجلس که صلاحیت آنها احراز نشده، سه روز فرصت شکایت دارند

اطلاعیه شورای نگهبان:
🔹داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت مرکزی نظارت تأیید شده است ولی در این شورا تایید یا احراز نشده، به مدت سه روز فرصت شکایت دارند.

🔹داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت مرکزی نظارت، مورد تأیید قرار گرفته لیکن در شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها تایید نشده یا احراز نشده است، می‌توانند به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ از ساعت ۸ تا ۱۸ تنها از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی Davtalab.shora-gc.ir اعتراض خود را به صورت مستدل ثبت کنند.

“کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان گلپایگان”